Borna website

Nooni Jawa

Haniye dashe itsh Bornon nooni jawo t'inre. Biwere Borni noon dan getsostsh ay keewo aayituwe. Nooni jawanitsno itsh galera keewonat noon aayiyosh wotit keewo doyiyo falitute.